53917_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
53917
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2011-05-25T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 20 2011

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 20 2011 var eksportprisen for fersk laks 38,75 kr/kg, ein nedgang på 3,2 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 20 enda på 10 413 tonn, ein nedgang på 20,1 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 13 036 tonn.

I veke 20 blei det eksportert 334 tonn frosen laks og prisen var 41,97 kr/kg.

Veke 20 2011
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
20 10 413 38,75 334 41,97
         
19 13 036 40,05 320 39,77
18 11 889 42,21 306 40,60
17 9 888 42,71 222 41,06
16 8 130 43,08 299 44.00
15 13 763 43,61 773 40,59
14 12 729 42,20 753 42,95
13 10 941 40,94 756 42,47
12 11 899 40,79 720 43,45
11 12 165 40,44 634 42,82