53919_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
53919
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2011-05-18T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 19 2011

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 19 2011 var eksportprisen for fersk laks 40,05 kr/kg, ein nedgang på 5,1 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 19 enda på 13 036 tonn, ei auke på 9,6 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 11 889 tonn.

I veke 19 blei det eksportert 320 tonn frosen laks og prisen var 39,77 kr/kg.

Veke 19 2011
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
19 13 036 40,05 320 39,77
         
18 11 889 42,21 306 40,60
17 9 888 42,71 222 41,06
16 8 130 43,08 299 44.00
15 13 763 43,61 773 40,59
14 12 729 42,20 753 42,95
13 10 941 40,94 756 42,47
12 11 899 40,79 720 43,45
11 12 165 40,44 634 42,82
10 12 801 40,56 630 43,92