53925_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
53925
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2011-04-27T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 16 2011

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 16 2011 var eksportprisen for fersk laks 43,08 kr/kg, ein nedgang på 1,2 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 16 enda på 8 130 tonn, ein nedgang på 40,9 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 13 763 tonn. Likeins med tidlegare år, var eksportvolumet av laks lågare i påskeveka.

I veke 16 blei det eksportert 299 tonn frosen laks og prisen var 44,00 kr/kg.

Veke 16 2011
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
16 8 130 43,08 299 44.00
         
15 13 763 43,61 773 40,59
14 12 729 42,20 753 42,95
13 10 941 40,94 756 42,47
12 11 899 40,79 720 43,45
11 12 165 40,44 634 42,82
10 12 801 40,56 630 43,92
09 10 941 40,89 805 44,47
08 10 585 41,61 512 44,25
07 10 982 40,81 870 43,51