53927_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
53927
Oppgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2011-04-20T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 15 2011

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppgang i eksportpris for fersk laks

I veke 15 2011 var eksportprisen for fersk laks 43,61 kr/kg, ein oppgang på 3,3 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 15 enda på 13 763 tonn, ein oppgang på 8,1 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 12 729 tonn.

I veke 15 blei det eksportert 773 tonn frosen laks og prisen var 40,59 kr/kg.

Veke 15 2011
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
15 13 763 43,61 773 40,59
         
14 12 729 42,20 753 42,95
13 10 941 40,94 756 42,47
12 11 899 40,79 720 43,45
11 12 165 40,44 634 42,82
10 12 801 40,56 630 43,92
09 10 941 40,89 805 44,47
08 10 585 41,61 512 44,25
07 10 982 40,81 870 43,51
06 10 817 39,71 780 43,16