53929_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
53929
Oppgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2011-04-13T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 14 2011

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppgang i eksportpris for fersk laks

I veke 14 2011 var eksportprisen for fersk laks 42,20 kr/kg, ein oppgang på 3,1 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 14 enda på 12 729 tonn, ein oppgang på 16,3 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 10 941 tonn.

I veke 14 blei det eksportert 753 tonn frosen laks og prisen var 42,95 kr/kg.

Veke 14 2011
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
14 12 729 42,20 753 42,95
         
13 10 941 40,94 756 42,47
12 11 899 40,79 720 43,45
11 12 165 40,44 634 42,82
10 12 801 40,56 630 43,92
09 10 941 40,89 805 44,47
08 10 585 41,61 512 44,25
07 10 982 40,81 870 43,51
06 10 817 39,71 780 43,16
05 10 320 39,98 1 050 43,00