53931_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
53931
Oppgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2011-04-06T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 13 2011

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppgang i eksportpris for fersk laks

I veke 13 2011 var eksportprisen for fersk laks 40,94 kr/kg, ein oppgang på 0,4 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 13 enda på 10 941 tonn, ein nedgang på 8,1 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 11 899 tonn.

I veke 13 blei det eksportert 756 tonn frosen laks og prisen var 42,47 kr/kg.

Veke 13 2011
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
13 10 941 40,94 756 42,47
         
12 11 899 40,79 720 43,45
11 12 165 40,44 634 42,82
10 12 801 40,56 630 43,92
09 10 941 40,89 805 44,47
08 10 585 41,61 512 44,25
07 10 982 40,81 870 43,51
06 10 817 39,71 780 43,16
05 10 320 39,98 1 050 43,00
04 11 570 38,82 913 42,30