53933_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
53933
Oppgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2011-03-30T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 12 2011

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppgang i eksportpris for fersk laks

I veke 12 2011 var eksportprisen for fersk laks 40,79 kr/kg, ein oppgang på 0,9 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 12 enda på 11 899 tonn, ein nedgang på 2,2 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 12 165 tonn.

I veke 12 blei det eksportert 720 tonn frosen laks og prisen var 43,45 kr/kg.

Veke 12 2011
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
12 11 899 40,79 720 43,45
         
11 12 165 40,44 634 42,82
10 12 801 40,56 630 43,92
09 10 941 40,89 805 44,47
08 10 585 41,61 512 44,25
07 10 982 40,81 870 43,51
06 10 817 39,71 780 43,16
05 10 320 39,98 1 050 43,00
04 11 570 38,82 913 42,30
03 11 853 40,44 1 014 42,38