53935_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
53935
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2011-03-23T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 11 2011

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 11 2011 var eksportprisen for fersk laks 40,44 kr/kg, ein nedgang på 0,3 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 11 enda på 12 165 tonn, ein nedgang på 5 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 112 801 tonn.

I veke 11 blei det eksportert 634 tonn frosen laks og prisen var 42,82 kr/kg.

Veke 11 2011
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
11 12 165 40,44 634 42,82
         
10 12 801 40,56 630 43,92
09 10 941 40,89 805 44,47
08 10 585 41,61 512 44,25
07 10 982 40,81 870 43,51
06 10 817 39,71 780 43,16
05 10 320 39,98 1 050 43,00
04 11 570 38,82 913 42,30
03 11 853 40,44 1 014 42,38
02 11 133 39,96 789 41,85