53939_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
53939
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2011-03-09T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 9 2011

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 9 2011 var eksportprisen for fersk laks 40,89 kr/kg, ein nedgang på 1,7 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 9 enda på 10 941 tonn, ein oppgang på 3,4 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 10 585 tonn.

I veke 9 blei det eksportert 805 tonn frosen laks og prisen var 44,47 kr/kg.

Veke 09 2011
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
09 10 941 40,89 805 44,47
         
08 10 585 41,61 512 44,25
07 10 982 40,81 870 43,51
06 10 817 39,71 780 43,16
05 10 320 39,98 1 050 43,00
04 11 570 38,82 913 42,30
03 11 853 40,44 1 014 42,38
02 11 133 39,96 789 41,85
01 9 309 38,43 518 39,64
52 7 752 40,37 483 41,14