53947_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
53947
Oppgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2011-02-09T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 5 2011

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppgang i eksportpris for fersk laks

I veke 5 2011 var eksportprisen for fersk laks 39,98 kr/kg, ein oppgang på 3,0 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 5 enda på 10 320 tonn, ein nedgang på 10,8 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 11 570 tonn.

I veke 5 blei det eksportert 1 050 tonn frosen laks og prisen var 43,00 kr/kg.

Veke 05 2011
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
05 10 320 39,98 1 050 43,00
         
04 11 570 38,82 913 42,30
03 11 853 40,44 1 014 42,38
02 11 133 39,96 789 41,85
01 9 309 38,43 518 39,64
52 7 752 40,37 483 41,14
51 10 713 43,24 537 40,22
50 17 716 43,46 680 41,47
49 17 626 43,13 983 41,08
48 15 346 38,42 1 888 41,16