84720_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
84720
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2012-10-24T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 42 2012

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 42 2012 var eksportprisen for fersk laks 26,24 kr/kg, ein nedgang på 1,6 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 42 enda på 18 298 tonn, ein auke på 4,6 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 17 499 tonn.

I veke 42 blei det eksportert 876 tonn frosen laks og prisen var 29,59 kr/kg.

Veke 42 2012
Veke Fersk laks (03021411,03021419) Frosen laks (03031311,03031319)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
42 18 298 26,24 876 29,59
         
41 17 499 26,66 898 28,09
40 17 312 24,28 1 461 28,41
39 18 459 23,99 864 29,30
38 18 359 26,02 902 29,83
37 17 354 26,92 645 29,40
36 16 474 28,60 787 29,98
35 16 542 29,10 756 29,08
34 15 533 27,67 840 30,55
33 15 317 27,36 455 30,38
Grunna endringar i norsk tolltariffnomenklatur for 2012 er utvalde varenummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319. I 2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.