84716_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
84716
Oppgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2012-10-10T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 40 2012

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppgang i eksportpris for fersk laks

I veke 40 2012 var eksportprisen for fersk laks 24,28 kr/kg, ein oppgang på 1,2 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 40 enda på 17 312 tonn, ein nedgang på 6,2 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 18 459 tonn.

I veke 40 blei det eksportert 1 461 tonn frosen laks og prisen var 28,41 kr/kg.

Veke 40 2012
Veke Fersk laks (03021411,03021419) Frosen laks (03031311,03031319)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
40 17 312 24,28 1 461 28,41
         
39 18 459 23,99 864 29,30
38 18 359 26,02 902 29,83
37 17 354 26,92 645 29,40
36 16 474 28,60 787 29,98
35 16 542 29,10 756 29,08
34 15 533 27,67 840 30,55
33 15 317 27,36 455 30,38
32 15 064 28,31 746 29,14
31 15 238 27,17 904 29,47
Grunna endringar i norsk tolltariffnomenklatur for 2012 er utvalde varenummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319. I 2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.