84712_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
84712
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2012-09-26T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 38 2012

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 38 2012 var eksportprisen for fersk laks 26,02 kr/kg, ein nedgang på 3,3 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 38 enda på 18 359 tonn, ein auke på 5,8 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 17 354 tonn.

I veke 38 blei det eksportert 902 tonn frosen laks og prisen var 29,83 kr/kg.

Veke 38 2012
Veke Fersk laks (03021411,03021419) Frosen laks (03031311,03031319)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
38 18 359 26,02 902 29,83
         
37 17 354 26,92 645 29,40
36 16 474 28,60 787 29,98
35 16 542 29,10 756 29,08
34 15 533 27,67 840 30,55
33 15 317 27,36 455 30,38
32 15 064 28,31 746 29,14
31 15 238 27,17 904 29,47
30 14 355 26,56 796 28,87
29 14 412 26,40 612 29,72
Grunna endringar i norsk tolltariffnomenklatur for 2012 er utvalde varenummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319. I 2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.