84702_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
84702
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2012-08-22T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 33 2012

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 33 2012 var eksportprisen for fersk laks 27,36 kr/kg, ein nedgang på 3,4 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 33 enda på 15 317 tonn, ein oppgang på 1,7 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 15 064 tonn.

I veke 33 blei det eksportert 455 tonn frosen laks og prisen var 30,38 kr/kg.

Veke 33 2012
Veke Fersk laks (03021411,03021419) Frosen laks (03031311,03031319)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
33 15 317 27,36 455 30,38
         
32 15 064 28,31 746 29,14
31 15 238 27,17 904 29,47
30 14 355 26,56 796 28,87
29 14 412 26,40 612 29,72
28 16 064 26,90 578 28,36
27 16 555 27,70 659 29,64
26 15 826 26,90 1 023 31,05
25 16 734 27,59 1 071 29,34
24 17 607 25,92 1 230 30,39
Grunna endringar i norsk tolltariffnomenklatur for 2012 er utvalde varenummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319. I 2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.