84694_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
84694
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2012-07-25T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 29 2012

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 29 2012 var eksportprisen for fersk laks 26,40 kr/kg, ein nedgang på 1,9 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 29 enda på 14 412 tonn, ein nedgang på 10,3 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 16 064 tonn.

I veke 29 blei det eksportert 612 tonn frosen laks og prisen var 29,72 kr/kg.

Veke 29 2012
Veke Fersk laks (03021411,03021419) Frosen laks (03031311,03031319)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
29 14 412 26,40 612 29,72
         
28 16 064 26,90 578 28,36
27 16 555 27,70 659 29,64
26 15 826 26,90 1 023 31,05
25 16 734 27,59 1 071 29,34
24 17 607 25,92 1 230 30,39
23 16 993 26,42 722 32,10
22 15 328 28,30 455 29,23
21 16 542 29,51 642 30,92
20 14 425 31,27 542 30,12
Grunna endringar i norsk tolltariffnomenklatur for 2012 er utvalde varenummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319. I 2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.