84690_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
84690
Auke i eksportpris for fersk laks
statistikk
2012-07-11T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 27 2012

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i eksportpris for fersk laks

I veke 27 2012 var eksportprisen for fersk laks 27,70 kr/kg, ein oppgang på 3,0 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 27 enda på 16 555 tonn, ein oppgang på 4,6 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 15 826 tonn.

I veke 27 blei det eksportert 659 tonn frosen laks og prisen var 29,64 kr/kg.

Veke 27 2012
Veke Fersk laks (03021411,03021419) Frosen laks (03031311,03031319)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
27 16 555 27,70 659 29,64
         
26 15 826 26,90 1 023 31,05
25 16 734 27,59 1 071 29,34
24 17 607 25,92 1 230 30,39
23 16 993 26,42 722 32,10
22 15 328 28,30 455 29,23
21 16 542 29,51 642 30,92
20 14 425 31,27 542 30,12
19 16 526 29,06 665 28,90
18 13 019 29,11 400 31,42
Grunna endringar i norsk tolltariffnomenklatur for 2012 er utvalde varenummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319. I 2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.