84686_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
84686
Oppgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2012-06-27T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 25 2012

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppgang i eksportpris for fersk laks

I veke 25 2012 var eksportprisen for fersk laks 27,59 kr/kg, ein oppgang på 6,4 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 25 enda på 16 734 tonn, ein nedgang på 5 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 17 607 tonn.

I veke 25 blei det eksportert 1 071 tonn frosen laks og prisen var 29,34 kr/kg.

Veke 25 2012
Veke Fersk laks (03021411,03021419) Frosen laks (03031311,03031319)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
25 16 734 27,59 1 071 29,34
         
24 17 607 25,92 1 230 30,39
23 16 993 26,42 722 32,10
22 15 328 28,30 455 29,23
21 16 542 29,51 642 30,92
20 14 425 31,27 542 30,12
19 16 526 29,06 665 28,90
18 13 019 29,11 400 31,42
17 15 370 29,11 415 29,46
16 16 510 28,70 433 28,20
Grunna endringar i norsk tolltariffnomenklatur for 2012 er utvalde varenummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319. I 2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.