84682_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
84682
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2012-06-13T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 23 2012

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 23 2012 var eksportprisen for fersk laks 26,42 kr/kg, ein nedgang på 6,6 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 23 enda på 16 993 tonn, ein auke på 10,9 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 15 328 tonn.

I veke 23 blei det eksportert 722 tonn frosen laks og prisen var 32,10 kr/kg.

Veke 23 2012
Veke Fersk laks (03021411,03021419) Frosen laks (03031311,03031319)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
23 16 993 26,42 722 32,10
         
22 15 328 28,30 455 29,23
21 16 542 29,51 642 30,92
20 14 425 31,27 542 30,12
19 16 526 29,06 665 28,90
18 13 019 29,11 400 31,42
17 15 370 29,11 415 29,46
16 16 510 28,70 433 28,20
15 15 530 29,34 570 30,62
14 9 286 29,61 507 29,12
Grunna endringar i norsk tolltariffnomenklatur for 2012 er utvalde varenummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319. I 2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.