84680_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
84680
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2012-06-06T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 22 2012

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 22 2012 var eksportprisen for fersk laks 28,30 kr/kg, ein nedgang på 4,1 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 22 enda på 15 328 tonn, ein nedgang på 7,3 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 16 542 tonn.

I veke 22 blei det eksportert 455 tonn frosen laks og prisen var 29,23 kr/kg.

Veke 22 2012
Veke Fersk laks (03021411,03021419) Frosen laks (03031311,03031319)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
22 15 328 28,30 455 29,23
         
21 16 542 29,51 642 30,92
20 14 425 31,27 542 30,12
19 16 526 29,06 665 28,90
18 13 019 29,11 400 31,42
17 15 370 29,11 415 29,46
16 16 510 28,70 433 28,20
15 15 530 29,34 570 30,62
14 9 286 29,61 507 29,12
13 18 334 26,64 814 30,21
Grunna endringar i norsk tolltariffnomenklatur for 2012 er utvalde varenummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319. I 2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.