84678_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
84678
Eksportpris for fersk laks 29,51 kr/kg i veke 21
statistikk
2012-06-05T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 22 2012

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksportpris for fersk laks 29,51 kr/kg i veke 21

I veke 21 2012 var eksportprisen for fersk laks 29,51 kr/kg, ein nedgang på 5,6 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 21 enda på 16 542 tonn, ein oppgang på 14,7 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 14 425 tonn.

I veke 21 blei det eksportert 642 tonn frosen laks og prisen var 30,92 kr/kg.

Utsatt publisering

Tall for Eksport av laks. Veketal for veke 21 ble publisert tirsdag 05.06.2012 som følge av streiken i offentlig sektor. Opprinnelig publiseringsdato var onsdag 30.05.2012.
(05.06.2012)

Veke 21 2012
Veke Fersk laks (03021411,03021419) Frosen laks (03031311,03031319)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
21 16 542 29,51 642 30,92
         
20 14 425 31,27 542 30,12
19 16 526 29,06 665 28,90
18 13 019 29,11 400 31,42
17 15 370 29,11 415 29,46
16 16 510 28,70 433 28,20
15 15 530 29,34 570 30,62
14 9 286 29,61 507 29,12
13 18 334 26,64 814 30,21
12 17 175 28,27 597 28,23
Grunna endringar i norsk tolltariffnomenklatur for 2012 er utvalde varenummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319. I 2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.