84674_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
84674
Eksportpris for fersk laks 29,06 kr/kg
statistikk
2012-05-16T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 19 2012

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksportpris for fersk laks 29,06 kr/kg

I veke 19 2012 var eksportprisen for fersk laks 29,06 kr/kg, ein nedgang på 0,2 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 19 enda på 16 526 tonn, ein oppgang på 26,9 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 13 019 tonn.

I veke 19 blei det eksportert 665 tonn frosen laks og prisen var 28,90 kr/kg.

Veke 19 2012
Veke Fersk laks (03021411,03021419) Frosen laks (03031311,03031319)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
19 16 526 29,06 665 28,90
         
18 13 019 29,11 400 31,42
17 15 370 29,11 415 29,46
16 16 510 28,70 433 28,20
15 15 530 29,34 570 30,62
14 9 286 29,61 507 29,12
13 18 334 26,64 814 30,21
12 17 175 28,27 597 28,23
11 16 395 29,07 775 29,60
10 15 525 28,64 731 28,70
Grunna endringar i norsk tolltariffnomenklatur for 2012 er utvalde varenummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319. I 2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.