84670_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
84670
Auke i eksportpris for fersk laks
statistikk
2012-05-02T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 17 2012

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i eksportpris for fersk laks

I veke 17 2012 var eksportprisen for fersk laks 29,11 kr/kg, ein auke på 1,4 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 17 enda på 15 370 tonn, ein nedgang på 6,9 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 16 510 tonn.

I veke 17 blei det eksportert 415 tonn frosen laks og prisen var 29,46 kr/kg.

Veke 17 2012
Veke Fersk laks (03021411,03021419) Frosen laks (03031311,03031319)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
17 15 370 29,11 415 29,46
         
16 16 510 28,70 433 28,20
15 15 530 29,34 570 30,62
14 9 286 29,61 507 29,12
13 18 334 26,64 814 30,21
12 17 175 28,27 597 28,23
11 16 395 29,07 775 29,60
10 15 525 28,64 731 28,70
09 15 829 28,77 631 28,97
08 14 382 29,84 1 062 28,01
Grunna endringar i norsk tolltariffnomenklatur for 2012 er utvalde varenummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319. I 2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.