84664_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
84664
Auke i eksportpris for fersk laks
statistikk
2012-04-11T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 14 2012

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i eksportpris for fersk laks

I veke 14 2012 var eksportprisen for fersk laks 29,61 kr/kg, ein auke på 11,1 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 14 enda på 9 286 tonn, ein nedgang på 49,4 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 18 334 tonn. Likeins med tidlegare år, var eksportvolumet av laks lågare i påskeveka

I veke 14 blei det eksportert 507 tonn frosen laks og prisen var 29,12 kr/kg.

Veke 14 2012
Veke Fersk laks (03021411,03021419) Frosen laks (03031311,03031319)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
14 9 286 29,61 507 29,12
         
13 18 334 26,64 814 30,21
12 17 175 28,27 597 28,23
11 16 395 29,07 775 29,60
10 15 525 28,64 731 28,70
09 15 829 28,77 631 28,97
08 14 382 29,84 1 062 28,01
07 13 613 28,49 685 27,84
06 12 883 27,51 700 27,60
05 13 226 25,31 775 28,09
Grunna endringar i norsk tolltariffnomenklatur for 2012 er utvalde varenummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319. I 2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.