84662_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
84662
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2012-04-04T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 13 2012

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 13 2012 var eksportprisen for fersk laks 26,64 kr/kg, ein nedgang på 5,8 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 13 enda på 18 334 tonn, ein oppgang på 6,7 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 17 175 tonn.

I veke 13 blei det eksportert 814 tonn frosen laks og prisen var 30,21 kr/kg.

Veke 13 2012
Veke Fersk laks (03021411,03021419) Frosen laks (03031311,03031319)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
13 18 334 26,64 814 30,21
         
12 17 175 28,27 597 28,23
11 16 395 29,07 775 29,60
10 15 525 28,64 731 28,70
09 15 829 28,77 631 28,97
08 14 382 29,84 1 062 28,01
07 13 613 28,49 685 27,84
06 12 883 27,51 700 27,60
05 13 226 25,31 775 28,09
04 12 990 25,26 767 27,13
Grunna endringar i norsk tolltariffnomenklatur for 2012 er utvalde varenummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319. I 2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.