32991_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
32991
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2011-02-02T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 4 2011

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 4 2011 var eksportprisen for fersk laks 38,82 kr/kg, ein nedgang på 4 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 4 enda på 11 570 tonn, ein nedgang på 2,4 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 11 853 tonn.

I veke 4 blei det eksportert 913 tonn frosen laks og prisen var 42,30 kr/kg.

Veke 04 2011
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
04 11 570 38,82 913 42,30
         
03 11 853 40,44 1 014 42,38
02 11 133 39,96 789 41,85
01 9 309 38,43 518 39,64
52 7 752 40,37 483 41,14
51 10 713 43,24 537 40,22
50 17 716 43,46 680 41,47
49 17 626 43,13 983 41,08
48 15 346 38,42 1 888 41,16
47 15 255 36,05 1 317 40,67
46 14 497 36,30 1 414 40,49