15950_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
15950
Oppgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2011-01-19T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 2 2011

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppgang i eksportpris for fersk laks

I veke 2 2011 var eksportprisen for fersk laks 39,96 kr/kg, ein oppgang på 4 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 2 enda på 11 133 tonn, ein oppgang på 19,6 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 9 309 tonn. Merk at veker rundt jul og nyttår kan vise store endringar i eksportkvanta.

I veke 2 blei det eksportert 789 tonn frosen laks og prisen var 41,85 kr/kg.

Veke 02 2011
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
02 11 133 39,96 789 41,85
         
01 9 309 38,43 518 39,64
52 7 752 40,37 483 41,14
51 10 713 43,24 537 40,22
50 17 716 43,46 680 41,47
49 17 626 43,13 983 41,08
48 15 346 38,42 1 888 41,16
47 15 255 36,05 1 317 40,67
46 14 497 36,30 1 414 40,49
45 13 988 35,76 1 320 40,70