15956_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
15956
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2010-12-29T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 51 2010

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 51 2010 var eksportprisen for fersk laks 43,24 kr/kg, ein nedgang på 0,5 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 51 enda på 10 713 tonn, ein nedgang på 39,5 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 17 716 tonn. Merk at veker der jul og nyttår inngår, normalt viser låge eksportkvanta.

I veke 51 blei det eksportert 537 tonn frosen laks og prisen var 40,22 kr/kg.

Veke 51 2010
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
51 10 713 43,24 537 40,22
         
50 17 716 43,46 680 41,47
49 17 626 43,13 983 41,08
48 15 346 38,42 1 888 41,16
47 15 255 36,05 1 317 40,67
46 14 497 36,30 1 414 40,49
45 13 988 35,76 1 320 40,70
44 13 748 36,06 1 294 41,07
43 14 335 36,11 1 288 39,56
42 13 539 37,31 962 40,74