15958_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
15958
Oppgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2010-12-22T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 50 2010

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppgang i eksportpris for fersk laks

I veke 50 2010 var eksportprisen for fersk laks 43,46 kr/kg, ein oppgang på 0,8 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 50 enda på 17 716 tonn, ein oppgang på 0,5 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 17 626 tonn.

I veke 50 blei det eksportert 680 tonn frosen laks og prisen var 41,47 kr/kg.

Veke 50 2010
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
50 17 716 43,46 680 41,47
         
49 17 626 43,13 983 41,08
48 15 346 38,42 1 888 41,16
47 15 255 36,05 1 317 40,67
46 14 497 36,30 1 414 40,49
45 13 988 35,76 1 320 40,70
44 13 748 36,06 1 294 41,07
43 14 335 36,11 1 288 39,56
42 13 539 37,31 962 40,74
41 13 935 37,84 1 082 40,26