15964_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
15964
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2010-12-01T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 47 2010

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 47 2010 var eksportprisen for fersk laks 36,05 kr/kg, ein nedgang på 0,7 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 47 enda på 15 255 tonn, ein oppgang på 5,2 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 14 497 tonn.

I veke 47 blei det eksportert 1 317 tonn frosen laks og prisen var 40,67 kr/kg.

Veke 47 2010
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
47 15 255 36,05 1 317 40,67
         
46 14 497 36,30 1 414 40,49
45 13 988 35,76 1 320 40,70
44 13 748 36,06 1 294 41,07
43 14 335 36,11 1 288 39,56
42 13 539 37,31 962 40,74
41 13 935 37,84 1 082 40,26
40 13 279 36,15 891 40,22
39 13 536 37,20 1 076 41,47
38 13 516 37,86 678 40,13