15972_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
15972
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2010-11-03T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 43 2010

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 43 2010 var eksportprisen for fersk laks 36,11 kr/kg, ein nedgang på 3,2 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 43 enda på 14 335 tonn, ein oppgang på 5,9 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 13 539 tonn.

I veke 43 blei det eksportert 1 288 tonn frosen laks og prisen var 39,56 kr/kg.

Veke 43 2010
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
43 14 335 36,11 1 288 39,56
         
42 13 539 37,31 962 40,74
41 13 935 37,84 1 082 40,26
40 13 279 36,15 891 40,22
39 13 536 37,20 1 076 41,47
38 13 516 37,86 678 40,13
37 12 597 36,76 882 40,50
36 13 132 37,07 795 42,52
35 12 697 37,62 671 43,49
34 12 120 39,58 570 41,52