15974_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
15974
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2010-10-27T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 42 2010

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 42 2010 var eksportprisen for fersk laks 37,31 kr/kg, ein nedgang på 1,4 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 42 enda på 13 539 tonn, ein nedgang på 2,8 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 13 935 tonn.

I veke 42 blei det eksportert 962 tonn frosen laks og prisen var 40,74 kr/kg.

Veke 42 2010
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
42 13 539 37,31 962 40,74
         
41 13 935 37,84 1 082 40,26
40 13 279 36,15 891 40,22
39 13 536 37,20 1 076 41,47
38 13 516 37,86 678 40,13
37 12 597 36,76 882 40,50
36 13 132 37,07 795 42,52
35 12 697 37,62 671 43,49
34 12 120 39,58 570 41,52
33 11 048 41,31 549 40,69