15976_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
15976
Oppgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2010-10-20T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 41 2010

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppgang i eksportpris for fersk laks

I veke 41 2010 var eksportprisen for fersk laks 37,84 kr/kg, ein oppgang på 4,7 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 41 enda på 13 935 tonn, ein oppgang på 4,9 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 13 279 tonn.

I veke 41 blei det eksportert 1 082 tonn frosen laks og prisen var 40,26 kr/kg.

Veke 41 2010
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
41 13 935 37,84 1 082 40,26
         
40 13 279 36,15 891 40,22
39 13 536 37,20 1 076 41,47
38 13 516 37,86 678 40,13
37 12 597 36,76 882 40,50
36 13 132 37,07 795 42,52
35 12 697 37,62 671 43,49
34 12 120 39,58 570 41,52
33 11 048 41,31 549 40,69
32 10 182 39,85 582 40,85