15982_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
15982
Oppgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2010-09-29T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 38 2010

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppgang i eksportpris for fersk laks

I veke 38 2010 var eksportprisen for fersk laks 37,86 kr/kg, ein oppgang på 3 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 38 enda på 13 516 tonn, ein oppgang på 7,3 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 12 597 tonn.

I veke 38 blei det eksportert 678 tonn frosen laks og prisen var 40,13 kr/kg.

Veke 38 2010
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
38 13 516 37,86 678 40,13
         
37 12 597 36,76 882 40,50
36 13 132 37,07 795 42,52
35 12 697 37,62 671 43,49
34 12 120 39,58 570 41,52
33 11 048 41,31 549 40,69
32 10 182 39,85 582 40,85
31 9 884 38,85 727 40,48
30 10 625 38,49 779 41,64
29 10 242 38,50 740 43,00