15986_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
15986
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2010-09-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 36 2010

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 36 2010 var eksportprisen for fersk laks 37,07 kr/kg, ein nedgang på 1,5 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 36 enda på 13 132 tonn, ein oppgang på 3,4 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 12 697 tonn.

I veke 36 blei det eksportert 795 tonn frosen laks og prisen var 42,52 kr/kg.

Veke 36 2010
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
36 13 132 37,07 795 42,52
         
35 12 697 37,62 671 43,49
34 12 120 39,58 570 41,52
33 11 048 41,31 549 40,69
32 10 182 39,85 582 40,85
31 9 884 38,85 727 40,48
30 10 625 38,49 779 41,64
29 10 242 38,50 740 43,00
28 11 275 40,73 665 43,93
27 11 817 40,07 905 44,61