15990_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
15990
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2010-09-01T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 34 2010

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 34 2010 var eksportprisen for fersk laks 39,58 kr/kg, ein nedgang på 4,2 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 34 enda på 12 120 tonn, ein oppgang på 9,7 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 11 048 tonn.

I veke 34 blei det eksportert 570 tonn frosen laks og prisen var 41,52 kr/kg.

Veke 34 2010
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
34 12 120 39,58 570 41,52
         
33 11 048 41,31 549 40,69
32 10 182 39,85 582 40,85
31 9 884 38,85 727 40,48
30 10 625 38,49 779 41,64
29 10 242 38,50 740 43,00
28 11 275 40,73 665 43,93
27 11 817 40,07 905 44,61
26 12 245 39,09 653 42,61
25 12 280 40,05 859 43,85