15992_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
15992
Oppgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2010-08-25T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 33 2010

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppgang i eksportpris for fersk laks

I veke 33 2010 var eksportprisen for fersk laks 41,31 kr/kg, ein oppgang på 3,7 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 33 enda på 11 048 tonn, ein oppgang på 8,5 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 10 182 tonn.

I veke 33 blei det eksportert 549 tonn frosen laks og prisen var 40,69 kr/kg.

Veke 33 2010
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
33 11 048 41,31 549 40,69
         
32 10 182 39,85 582 40,85
31 9 884 38,85 727 40,48
30 10 625 38,49 779 41,64
29 10 242 38,50 740 43,00
28 11 275 40,73 665 43,93
27 11 817 40,07 905 44,61
26 12 245 39,09 653 42,61
25 12 280 40,05 859 43,85
24 12 639 38,74 993 43,12