15998_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
15998
Eksportpris for fersk laks - 38,49 kr/kg
statistikk
2010-08-04T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 30 2010

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksportpris for fersk laks - 38,49 kr/kg

I veke 30 2010 var eksportprisen for fersk laks 38,49 kr/kg, ein marginal nedgang frå veka tidlegare, då prisen var 38,50 kr/kg.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 30 enda på 10 625 tonn, ein oppgang på 3,7 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 10 242 tonn.

I veke 30 blei det eksportert 779 tonn frosen laks og prisen var 41,64 kr/kg.

Veke 30 2010
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
30 10 625 38,49 779 41,64
         
29 10 242 38,50 740 43,00
28 11 275 40,73 665 43,93
27 11 817 40,07 905 44,61
26 12 245 39,09 653 42,61
25 12 280 40,05 859 43,85
24 12 639 38,74 993 43,12
23 11 780 37,16 874 43,04
22 12 513 38,03 576 45,21
21 11 535 39,65 531 41,23