16000_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
16000
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2010-07-28T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 29 2010

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 29 2010 var eksportprisen for fersk laks 38,50 kr/kg, ein nedgang på 5,5 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 29 enda på 10 242 tonn, ein nedgang på 9,2 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 11 275 tonn.

I veke 29 blei det eksportert 740 tonn frosen laks og prisen var 43 kr/kg.

Veke 29 2010
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
29 10 242 38,50 740 43,00
         
28 11 275 40,73 665 43,93
27 11 817 40,07 905 44,61
26 12 245 39,09 653 42,61
25 12 280 40,05 859 43,85
24 12 639 38,74 993 43,12
23 11 780 37,16 874 43,04
22 12 513 38,03 576 45,21
21 11 535 39,65 531 41,23
20 10 629 41,78 332 40,10