16008_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
16008
Oppgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2010-06-30T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 25 2010

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppgang i eksportpris for fersk laks

I veke 25 2010 var eksportprisen for fersk laks 40,05 kr/kg, ein oppgang på 3,4 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 25 enda på 12 280 tonn, ein nedgang på 2,9 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 12 639 tonn.

I veke 25 blei det eksportert 859 tonn frosen laks og prisen var 43,85 kr/kg.

Veke 25 2010
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
25 12 280 40,05 859 43,85
         
24 12 639 38,74 993 43,12
23 11 780 37,16 874 43,04
22 12 513 38,03 576 45,21
21 11 535 39,65 531 41,23
20 10 629 41,78 332 40,10
19 10 533 39,51 499 38,07
18 11 785 38,87 454 38,26
17 10 955 38,62 462 39,32
16 11 073 37,92 373 39,43