16016_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
16016
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2010-06-02T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 21 2010

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 21 2010 var eksportprisen for fersk laks 39,65 kr/kg, ein nedgang på 5,1 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 21 enda på 11 535 tonn, ein oppgang på 8,5 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 10 629 tonn.

I veke 21 blei det eksportert 531 tonn frosen laks og prisen var 41,23 kr/kg.

Veke 21 2010
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
21 11 535 39,65 531 41,23
         
20 10 629 41,78 332 40,10
19 10 533 39,51 499 38,07
18 11 785 38,87 454 38,26
17 10 955 38,62 462 39,32
16 11 073 37,92 373 39,43
15 11 632 39,60 530 37,97
14 9 929 39,26 302 37,57
13 7 751 38,46 383 37,22
12 13 320 35,12 667 37,97