16018_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
16018
Oppgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2010-05-26T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 20 2010

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppgang i eksportpris for fersk laks

I veke 20 2010 var eksportprisen for fersk laks 41,78 kr/kg, ein oppgang på 5,7 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 20 enda på 10 629 tonn, ein oppgang på 0,9 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 10 533 tonn.

I veke 20 blei det eksportert 332 tonn frosen laks og prisen var 40,10 kr/kg.

Veke 20 2010
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
20 10 629 41,78 332 40,10
         
19 10 533 39,51 499 38,07
18 11 785 38,87 454 38,26
17 10 955 38,62 462 39,32
16 11 073 37,92 373 39,43
15 11 632 39,60 530 37,97
14 9 929 39,26 302 37,57
13 7 751 38,46 383 37,22
12 13 320 35,12 667 37,97
11 11 921 36,65 584 36,76