16020_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
16020
Oppgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2010-05-19T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 19 2010

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppgang i eksportpris for fersk laks

I veke 19 2010 var eksportprisen for fersk laks 39,51 kr/kg, ein oppgang på 1,6 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 19 enda på 10 533 tonn, ein nedgang på 10,6 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 11 785 tonn.

I veke 19 blei det eksportert 499 tonn frosen laks og prisen var 38,07 kr/kg.

Veke 19 2010
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
19 10 533 39,51 499 38,07
         
18 11 785 38,87 454 38,26
17 10 955 38,62 462 39,32
16 11 073 37,92 373 39,43
15 11 632 39,60 530 37,97
14 9 929 39,26 302 37,57
13 7 751 38,46 383 37,22
12 13 320 35,12 667 37,97
11 11 921 36,65 584 36,76
10 11 640 35,87 652 35,38