16024_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
16024
Oppgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2010-05-05T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 17 2010

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppgang i eksportpris for fersk laks

I veke 17 2010 var eksportprisen for fersk laks 38,62 kr/kg, ein oppgang på 1,8 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 17 enda på 10 955 tonn, ein nedgang på 1,1 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 11 073 tonn.

I veke 17 blei det eksportert 462 tonn frosen laks og prisen var 39,32 kr/kg.

Veke 17 2010
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
17 10 955 38,62 462 39,32
         
16 11 073 37,92 373 39,43
15 11 632 39,60 530 37,97
14 9 929 39,26 302 37,57
13 7 751 38,46 383 37,22
12 13 320 35,12 667 37,97
11 11 921 36,65 584 36,76
10 11 640 35,87 652 35,38
09 10 902 35,37 508 35,53
08 9 293 33,76 654 35,54