16026_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
16026
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2010-04-28T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 16 2010

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 16 2010 var eksportprisen for fersk laks 37,92 kr/kg, ein nedgang på 4,2 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 16 enda på 11 073 tonn, ein nedgang på 4,8 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 11 632 tonn.

I veke 16 blei det eksportert 373 tonn frosen laks og prisen var 39,43 kr/kg.

Veke 16 2010
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
16 11 073 37,92 373 39,43
         
15 11 632 39,60 530 37,97
14 9 929 39,26 302 37,57
13 7 751 38,46 383 37,22
12 13 320 35,12 667 37,97
11 11 921 36,65 584 36,76
10 11 640 35,87 652 35,38
09 10 902 35,37 508 35,53
08 9 293 33,76 654 35,54
07 10 891 34,88 917 35,49