16028_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
16028
Oppgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2010-04-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 15 2010

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppgang i eksportpris for fersk laks

I veke 15 2010 var eksportprisen for fersk laks 39,60 kr/kg, ein oppgang på 0,9 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 15 enda på 11 632 tonn, ein oppgang på 17,2 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 9 929 tonn.

I veke 15 blei det eksportert 530 tonn frosen laks og prisen var 37,97 kr/kg.

Veke 15 2010
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
15 11 632 39,60 530 37,97
         
14 9 929 39,26 302 37,57
13 7 751 38,46 383 37,22
12 13 320 35,12 667 37,97
11 11 921 36,65 584 36,76
10 11 640 35,87 652 35,38
09 10 902 35,37 508 35,53
08 9 293 33,76 654 35,54
07 10 891 34,88 917 35,49
06 10 929 34,23 883 33,72