16034_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
16034
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2010-03-31T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 12 2010

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 12 2010 var eksportprisen for fersk laks 35,12 kr/kg, ein nedgang på 4,2 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 12 enda på 13 320 tonn, ein oppgang på 11,7 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 11 921 tonn.

I veke 12 blei det eksportert 667 tonn frosen laks og prisen var 37,97 kr/kg.

Veke 12 2010
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
12 13 320 35,12 667 37,97
11 11 921 36,65 584 36,76
         
10 11 640 35,87 652 35,38
09 10 902 35,37 508 35,53
08 9 293 33,76 654 35,54
07 10 891 34,88 917 35,49
06 10 929 34,23 883 33,72
05 10 826 31,84 982 33,02
04 10 967 29,69 1 098 31,86
03 10 891 28,92 1 003 31,70