16038_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
16038
Oppgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2010-03-17T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 10 2010

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppgang i eksportpris for fersk laks

I veke 10 2010 var eksportprisen for fersk laks 35,87 kr/kg, ein oppgang på 1,4 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 10 enda på 11 640 tonn, ein oppgang på 6,8 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 10 902 tonn.

I veke 10 blei det eksportert 652 tonn frosen laks og prisen var 35,38 kr/kg.

Veke 10 2010
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
10 11 640 35,87 652 35,38
         
09 10 902 35,37 508 35,53
08 9 293 33,76 654 35,54
07 10 891 34,88 917 35,49
06 10 929 34,23 883 33,72
05 10 826 31,84 982 33,02
04 10 967 29,69 1 098 31,86
03 10 891 28,92 1 003 31,70
02 10 808 28,17 674 32,08
01 11 067 29,82 456 32,54