16040_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
16040
Oppgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2010-03-10T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 9 2010

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppgang i eksportpris for fersk laks

I veke 9 2010 var eksportprisen for fersk laks 35,37 kr/kg, ein oppgang på 4,8 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 9 enda på 10 902 tonn, ein oppgang på 17,3 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 9 293 tonn.

I veke 9 blei det eksportert 508 tonn frosen laks og prisen var 35,53 kr/kg.

Veke 09 2010
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
09 10 902 35,37 508 35,53
         
08 9 293 33,76 654 35,54
07 10 891 34,88 917 35,49
06 10 929 34,23 883 33,72
05 10 826 31,84 982 33,02
04 10 967 29,69 1 098 31,86
03 10 891 28,92 1 003 31,70
02 10 808 28,17 674 32,08
01 11 067 29,82 456 32,54
53 7 552 30,88 388 32,82