16042_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
16042
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2010-03-03T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 8 2010

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 8 2010 var eksportprisen for fersk laks 33,76 kr/kg, ein nedgang på 3,2 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 8 enda på 9 293 tonn, ein nedgang på 14,7 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 10 891 tonn.

I veke 8 blei det eksportert 654 tonn frosen laks og prisen var 35,54 kr/kg.

Veke 08 2010
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
08 9 293 33,76 654 35,54
         
07 10 891 34,88 917 35,49
06 10 929 34,23 883 33,72
05 10 826 31,84 982 33,02
04 10 967 29,69 1 098 31,86
03 10 891 28,92 1 003 31,70
02 10 808 28,17 674 32,08
01 11 067 29,82 456 32,54
53 7 552 30,88 388 32,82
52 8 265 30,68 425 32,63