16044_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
16044
Oppgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2010-02-24T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 7 2010

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppgang i eksportpris for fersk laks

I veke 7 2010 var eksportprisen for fersk laks 34,88 kr/kg, ein oppgang på 1,9 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 7 enda på 10 891 tonn, ein nedgang på 0,3 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 10 929 tonn.

I veke 7 blei det eksportert 917 tonn frosen laks og prisen var 35,49 kr/kg.

Veke 07 2010
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
07 10 891 34,88 917 35,49
         
06 10 929 34,23 883 33,72
05 10 826 31,84 982 33,02
04 10 967 29,69 1 098 31,86
03 10 891 28,92 1 003 31,70
02 10 808 28,17 674 32,08
01 11 067 29,82 456 32,54
53 7 552 30,88 388 32,82
52 8 265 30,68 425 32,63
51 17 766 28,95 1 002 32,49